Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Kế toán Quản trị

MIS&ALM Dept

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Risk Division, Executive management, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các công việc liên quan đến mảng hoạt động xây dựng và quản trị kế hoạch/ngân sách toàn hàng
 • Đối với chuyên viên cao cấp sẽ thực hiện những công việc mang tính chất phức tạp hơn.
 • Thực hiện tổng hợp KHKD/NS do các Khối/đơn vị xây dựng và/hoặc phản biện để thống nhất bản Kế hoạch trước khi trình phê duyệt, trình phê duyệt.
 • Thực hiện các báo cáo theo phân công của Trưởng phòng MIS&ALM/Phó phòng MIS/Kiểm soát viên MIS.
 • Tham gia góp ý các văn bản, chính sách, quy trình...liên quan theo yêu cầu của các phòng ban phù hợp nghiệp vụ/chức năng của phòng
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng/Phó phòng MIS/Kiểm soát viên MIS giao.

Job Requirement

1. Kiến thức và trình độ chuyên môn

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. Ưu tiên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý…và/hoặc có kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng.
- Am hiểu kiến thức về tài chính ngân hàng, có cảm nhận tốt với số liệu.
- Có kiến thức về môi trường kinh doanh, thị trường tài chính trong nước và quốc tế
- Nắm bắt được các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực liên quan.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan để phục vụ công tác chuyên môn, ưu tiên sử dụng tốt Excel, SQL và các phần mềm tương tự…
- Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

2. Kinh nghiệm

- Đối với chuyên viên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm/Chuyên viên cao cấp có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong trường hợp đặc biệt trình Giám đốc khối phê duyệt mà không cần đủ các tiêu chí trên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về MIS & bộ phận báo cáo chung/kế hoạch tại các ngân hàng.

People also viewed

CBBank Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.